Bluetooth Alınan Sinyal Gücü Göstergesi – RSSI (dBm)

Bluetooth sinyal gücü, genellikle desibel-milivat (dBm) birimiyle ölçülür. dBm, bir elektrik sinyalinin gücünü ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir ve logaritmik bir ölçek kullanır. dBm birimi, gücü referans alarak sinyalin gücünü ifade eder.

RSSI, “Received Signal Strength Indicator” kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçe’ye “Alınan Sinyal Gücü Göstergesi” olarak çevrilebilir. RSSI, bir kablosuz iletişim sistemine (örneğin Wi-Fi, Bluetooth, cep telefonu ağları vb.) bağlı cihazın alınan sinyal gücünü ölçmek için kullanılan bir metrik veya ölçüm birimidir.

RSSI, genellikle dBm (desibel-milivat) birimiyle ifade edilir ve negatif bir değer alır. Bu değer, alınan sinyalin gücünü ölçer ve genellikle cihazın antenine yakın olması durumunda daha yüksek (daha pozitif) bir değerle ifade edilir.

RSSI değeri, kablosuz iletişim performansı hakkında genel bir fikir verir. Örneğin, daha yüksek bir RSSI değeri daha güçlü bir sinyal ve daha iyi bir bağlantı kalitesi anlamına gelebilir. Ancak, RSSI tek başına tam bir performans ölçümü değildir. Diğer faktörler, özellikle gürültü, çoklu yol yayılımı ve diğer engeller de kablosuz iletişim performansını etkileyebilir.

RSSI, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Örneğin, bir Wi-Fi erişim noktası tarafından yayılan sinyal gücü, Wi-Fi istemcileri tarafından alınan RSSI değeri kullanılarak ölçülebilir. Benzer şekilde, Bluetooth cihazları da RSSI değerini kullanarak iletişim sinyal gücünü belirleyebilir. RSSI, kablosuz ağların yerleştirilmesi, sinyal gücü haritalaması ve yer belirleme gibi alanlarda da kullanılabilir.

dBm birimindeki değerler, sinyalin referans alınan gücüne göre negatif veya pozitif olabilir. Pozitif dBm değerleri, referans alınan güce göre daha güçlü sinyalleri ifade ederken, negatif dBm değerleri daha zayıf sinyalleri ifade eder.

Bluetooth cihazlarında yayılan sinyal gücü genellikle negatif dBm değerleri olarak ifade edilir. Örneğin, -20 dBm, daha güçlü bir sinyali temsil ederken, -80 dBm daha zayıf bir sinyali temsil eder.

Bluetooth sinyal gücü, iletişim mesafesi, duvarların varlığı ve diğer engeller gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, daha yüksek dBm değerleri, daha güçlü bir sinyali ve daha uzun bir iletişim mesafesi sağlar. Ancak, sinyal gücü iletişim mesafesinin tek belirleyici faktörü değildir, çünkü diğer faktörler de etkileyebilir.

Özetlemek gerekirse, Bluetooth sinyal gücü dBm birimiyle ölçülür ve negatif değerler genellikle daha zayıf sinyalleri temsil ederken, pozitif değerler daha güçlü sinyalleri temsil eder.

Flutter – Image Kullanımı

Flutter’da bir resim görüntülemek için “Image” widget’ını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bir resmi Flutter projesinde görüntüleyebilirsiniz:

 • İlk önce, resim dosyasını projenize ekleyin. Bunun için, projenizin “assets” dizini içinde bir “images” dizini oluşturun ve resim dosyasını buraya ekleyin. Örneğin, resim dosyanız “my_image.jpg” ise, projenizin “assets/images/my_image.jpg” olarak kaydedilmesi gerekiyor.
 • Resmi kullanmak için, projenizdeki “pubspec.yaml” dosyasını açın ve resim dosyanızın yolunu “assets” alanına ekleyin. Örneğin:
flutter:

 assets:
  - assets/images/my_image.jpg
 • Resmi görüntülemek için, “Image” widget’ını kullanın ve “asset” parametresine resim dosyasının yolunu verin. Örneğin:
Image.asset('assets/images/my_image.jpg')

Tam bir örnek:

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'My Image App',
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('My Image'),
    ),
    body: Center(
     child: Image.asset('assets/images/my_image.jpg'),
    ),
   ),
  );
 }
}

Bu örnek, bir “My Image” başlığı olan bir AppBar ve bir resim gösteren bir merkezi gövde içeren basit bir uygulama oluşturur.

Flutter – Navigation (veri gönderimi)

Flutter’da veri gönderimi, bir ekran veya sayfadan diğerine veri aktarmak için Navigator sınıfının kullanılmasıyla gerçekleştirilir. İşte Flutter’da veri gönderimi için genel bir yol:

 • İlk olarak, veri alıcı sayfanın yapısını oluşturun. Bu sayfada veriyi görüntüleyeceğiniz widget’ları yerleştirin.
 • Veri gönderen sayfada, kullanıcı etkileşimi veya diğer bir olay tetiklendiğinde veriyi alıcı sayfaya aktarın. Bunun için Navigator sınıfının push veya pushNamed yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler, bir sonraki sayfaya geçmek için kullanılır ve birinci parametre olarak geçiş yapılacak sayfanın referansını alırken ikinci parametre olarak göndermek istediğiniz veriyi alır.

Örneğin, veriyi alıcı sayfaya aktarırken push yöntemini kullanabilirsiniz:

Navigator.push(
 context,
 MaterialPageRoute(
  builder: (context) => AliciSayfa(veri: gonderilecekVeri),
 ),
);

Burada AliciSayfa veri alıcı sayfayı temsil ederken, veri parametresiyle veriyi aktarıyoruz.

Veri alıcı sayfada, AliciSayfa widget’ının yapısını tanımlayın ve veriyi almak için veri parametresini kullanın. Bu parametre, widget’ın yapıcı yöntemine veya başka bir yerde belirtilmiş olmalıdır.

class AliciSayfa extends StatelessWidget {
 final String veri;

 AliciSayfa({required this.veri});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Alici Sayfa'),
   ),
   body: Center(
    child: Text(veri),
   ),
  );
 }
}

Burada veri parametresi AliciSayfa sınıfının bir özelliği olarak tanımlanır ve build yönteminde kullanılır.

Bu şekilde, bir sayfadan diğerine veri gönderebilir ve alabilirsiniz. Veriyi daha karmaşık veri türlerine veya nesnelere göndermek isterseniz, parametreleri buna göre ayarlamalısınız. Ayrıca, bu örnekte MaterialPageRoute ve push kullanıldı, ancak projenizin navigasyon yöntemlerine göre değişebilir.

Flutter – Navigation

Flutter, geliştiricilere birden çok sayfa veya ekranın kullanıcı arayüzünde gezinmesine olanak tanıyan bir navigasyon stack (yığın) sistemine sahiptir. Bu stack, bir sayfadan diğerine geçiş yapılmasını ve geri dönüşlerde önceki sayfaya geri dönülmesini sağlar.

En yaygın kullanılanlar:

 • Navigator.push(): Bu yöntem, mevcut sayfadan yeni bir sayfaya geçiş yapmak için kullanılır. Örneğin, bir düğmeye tıklandığında yeni bir sayfanın açılmasını istediğinizde kullanabilirsiniz.
Navigator.push(
 context,
 MaterialPageRoute(builder: (context) => YeniSayfa()),
);
 • Navigator.pop(): Bu yöntem, mevcut sayfayı kapatıp önceki sayfaya geri dönmek için kullanılır. Örneğin, bir “Geri” düğmesine tıklandığında veya işlem tamamlandığında kullanabilirsiniz.
Navigator.pop(context);
 • Navigator.pushReplacement(): Bu yöntem, mevcut sayfayı başka bir sayfa ile değiştirmek için kullanılır. Yeni sayfa açıldığında, önceki sayfa tamamen kapanır ve yerine yeni sayfa gelir.
Navigator.pushReplacement(
 context,
 MaterialPageRoute(builder: (context) => YeniSayfa()),
);
 • Navigator.pushNamed(): Bu yöntem, adlandırılmış rotaları kullanarak sayfalar arasında geçiş yapmak için kullanılır. Önceden tanımlanan rotalara isim verilir ve bu isimler kullanılarak sayfalar açılır.
Navigator.pushNamed(context, '/yeniSayfa');
 • Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(): Bu yöntem, belirli bir rotaya kadar olan tüm sayfaları kapatıp yeni bir sayfayı açmak için kullanılır. Yani, belirli bir sayfaya geçmek istediğinizde, tüm önceki sayfaları kapatıp yeni sayfayı açabilirsiniz.
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(
 context,
 '/yeniSayfa',
 ModalRoute.withName('/anaSayfa'),
);

Flutter – initState

initState fonksiyonu, Flutter’da bir Widget’in durumunu başlatmak için kullanılan özel bir metoddur. initState metodu, bir Widget oluşturulduğunda yalnızca bir kez çağrılır ve Widget’in durumunu başlatmak veya Widget ile ilişkili diğer nesneleri hazırlamak için kullanılır.

initState metodu genellikle Widget’in yapıcı fonksiyonunda yer alır ve Widget’in durumunu başlatmak için kullanılan ilk adımları içerir. Bu yöntemde, Widget’e özgü durum değişkenleri oluşturulabilir, veri kaynaklarına veya hizmetlere erişim sağlanabilir veya bazı başlangıç ​​işlemleri gerçekleştirilebilir.

Örneğin, bir StatefulWidget oluşturduğunuzda, durum değişkenlerinizi initState metodunda başlatabilir ve bunları başlangıç değerleriyle doldurabilirsiniz. Ayrıca, veritabanı bağlantısı veya ağ istekleri gibi asenkron işlemleri başlatmak veya başka Widget’larla etkileşimde bulunmak için de kullanabilirsiniz.

İşte basit bir örnek:

class MyWidget extends StatefulWidget {
 @override
 _MyWidgetState createState() => _MyWidgetState();
}

class _MyWidgetState extends State<MyWidget> {
 String message;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  message = 'Hello, World!';
  fetchDataFromServer();
 }

 void fetchDataFromServer() {
  // Asenkron olarak veri almak için bir işlem yapabilirsiniz
  // Örneğin, bir API'ye istek yapabilirsiniz
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Text(message);
 }
}

Yukarıdaki örnekte, initState metodunda message adında bir durum değişkeni oluşturulur ve başlangıç değeri “Hello, World!” olarak ayarlanır. Ayrıca, fetchDataFromServer adında başka bir metot da initState içinde çağrılır. Bu metot, asenkron bir işlemi simüle eder ve örneğin bir API’ye istek yapabilir. Ardından, build metodu, durum değişkeni olan message‘ı kullanarak bir Text Widget’ını döndürür.

Bu örnekte, initState metodunun Widget’in durumunu başlatmak ve önceden tanımlanan başlangıç değerleriyle doldurmak için kullanıldığını görebilirsiniz.